Categories

Newsletter

Agrupament Escolta La Floresta

Agrupament Escolta La Floresta Ampliar

L'Agrupament Escolta La Floresta és una entitat sense ànim de lucre que forma part d'escoltes Catalans i que, per tant, treballa en el marc de l'educació en el lleure mitjançant la realització d'activitats que tenen per objectiu principal fomentar els valors del cau.

Más detalles

Añadir al carrito


QUI SOM I QUE FEM!

L'Agrupament Escolta La Floresta és una entitat sense ànim de lucre que forma part d'escoltes Catalans i que, per tant, treballa en el marc de l'educació en el lleure mitjançant la realització d'activitats que tenen per objectiu principal fomentar els valors del cau.

Te el local situat en la planta baixa de l'associació de propietaris i veïns de la Floresta pearson, situat a la plaça Aiguallonga s/n, on disposem d'una sala per cada unitat (grup d'edat), un cobert, i disposició del pati de l'associació del pis de dalt.

L'agrupament acull infants i joves de 6 a 18 anys sota la responsabilitat dels i les caps (monitors), que son joves competents i responsables amb formació rebuda dins el marc de l'escoltisme.

Aquests caps treballen de manera voluntària, destinant un gran número d'hores, tant el cap de setmana com entre setmana, per preparar les activitats i excursions. 

A l'agrupament infants i joves estan agrupats en grups d'edat anomenats unitats. Cadascuna d'elles realitza activitats amb uns objectius concrets, que responen a les necessitats específiques dels nois i noies. 

Les activitats que es realitzen a l'agrupament son varies: 

- cada dissabte de 16:30 a 19:00 al local 

- excursions de cap de setmana 

- excursions d'un dia 

- participació en festes del poble (carnestoltes, sant Jordi, festa de la tardor...) 

- campaments de setmana santa 

- campaments d'estiu 

tot l'any, infants i joves prenen part en activitats que s'adapten a la seva edat, tot aprenent a assumir responsabilitats.

Els dissabtes, els infants i joves venen al cau i per unitats fan activitats adequades a les seves edats, i adequades als objectius que es vulguin treballar amb els nens i nenes; objectius que s'han plantejat al inici de curs, reflexats al projecte educatiu específic de cada unitat (annex 1: exemple del projecte educatiu de la unitat de llops)

Creiem que l'agrupament, es una manera de formar a les persones com a persones, ensenyant-los una sèrie d'objectius i ideals que els puguin ajudar per afrontar les coses del futur. 

La coeducació, aprenent conjuntament noies i nois, aportant la pròpia originalitat, amb una educació que no estigui en funció dels rols sexuals. 

La catalanitat, descobrint la nostre identitat, coneixent-la i estimant-la com a pas previ per a conèixer i estimar la pluralitat d'identitats i cultures que enriqueixen el planeta. 

La participació social, implicant-nos en allò que ens afecta des d'un moviment atent i obert a les realitats i problemes del món on ens trobem. 

La solidaritat, treballant de manera activa i conscient en pro d'una societat més justa i més lliure. 

La defensa de la natura, responsabilitzar-nos per preservar el medi natural, del qual ens sentim part, essent així protagonistes del nostre futur. 

La democràcia, participant en òrgans de debat i de decisió, tot respectant majories i minories. 

Apart d'aquest grans ideals, objectius més simples però igual d'important també els treballem, com podrien ser el respecte (a un mateix, als companys, als caps), sentiment de grup, higiene, ordre, hàbits, esperit artístic, etc. 

Més informació a:

Facebook

http://www.lafloresta.org/cau/

 

7 Activitats més a la mateixa categoria: